This is the title of the web page
This is the title of the web page

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿ ಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11.05.2023 ರಂದು 20ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ...